Етапи підтримки грудного вигодовування в світі та Україні

 

Етапи  

підтримки грудного вигодовування в світі

 

1979р.  Спільна заява ВООЗ/ЮНІСЕФ на нараді з питань харчування немовлят та дітей молодшого віку (Женева). “Грудне вигодовування є невідємною складовою частиною репродуктивного процесу, а також ідеальним способом годування немовлят”.

 

1981р.  Міжнародне зведення правил маркетингу замінників грудного молока.

 

1989р.  Спільна декларація ВООЗ/ЮНІСЕФ “Охорона, заохочення та підтримка практики грудного вигодовування. Особлива роль родопомічних служб”. Резюме декларації – 10 кроків успішного грудного вигодовування.

 

1990р. На нараді ВООЗ/ЮНІСЕФ “Грудне вигодовування  в 90-ті роки: глобальна ініціатива” прийнята Інночентійська декларація по захисту, пропаганді та підтримці грудного вигодовування.

 

1991р.  Нарада Міжнародної педіатричної асоціації (Анкара), на якій прийнята програма – Ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ “Лікарня, дружня до дитини”.

 

1993р. ВООЗ прийняла «Схему для термінів і визначень з грудного вигодовування».

Березень 2000р. Женева. Консультативна Нарада з метою оцінки політики годування дітей раннього віку та розробки стратегії дій на наступне десятиріччя.

У 2001 році в світі налічувалося близько 15 тисяч лікувальних закладів, які отримали статус “Лікарня, дружня до дитини”.

24 листопада 2001р. На 109-ій сесії виконавчого комітету ВООЗ прийнята “Глобальна стратегія з годування дітей грудного та раннього віку”. Головним напрямком глобальної стратегії щодо годування дітей грудного та раннього віку є підтримка грудного вигодовування зі своєчасним введенням прикорму, що дозволить покращити стан здоров’я дітей, а державам вирішити свої соціально-економічні проблеми. Також зазначена необхідність виконання Міжнародного Зведення правил збуту  замінників грудного молока. Глобальна стратегія щодо годування дітей грудного та раннього віку ВООЗ заснована на повазі, захисті та здійсненні прав людини. 

ВООЗ: «Здоров`я для всіх у 21 сторіччі» - Забезпечення «здорового старту» в житті дитини – найбільш пріоритетне завдання будь-якого суспільства. Однією з перевірених стратегій покращення здоров’я матері та дитини є ініціатива «Безпечне материнство»   

Вересень 2005р. Європейським регіональним комітетом ВООЗ прийнята Європейська стратегія "Здоров'я і розвиток дітей і підлітків":

Сім пріоритетів діяльності щодо покращання здоров’я і розвитку дітей і підлітків:

1.       Здоров’я матері і дитини;

2.       Раціональне харчування;

3.       Інфекційні хвороби;

4.       Травми та насилля;

5.       Екологія;

6.       Здоров'я підлітків;

7.       Психосоціальний розвиток та психічне здоровя

 

2009р. Посібник «Ініціатива «Лікарня, доброзичлива до дитини»  Комплексний догляд остання редакція». До 10 кроків успішного грудного вигодовування  додано сучасні вимоги:

Дотримуватись Зведення правил збуту замінників грудного молока.

Доброзичливе ставлення до матері.

ВІЛ та вигодовування немовлят (не обовязково).

 

Конвенція ООН про права дитини,  де зокрема зазначено, що кожна дитина має право на забезпечення її раціональним харчуванням, яке надасть можливість фізіологічного розвитку і формування здоров’я. 

Державна політика України

 

Національна програма "Діти України", затверджена Указом Президента України від 18 січня 1996 року №63\96 та її продовження відповідно до Указу Президента України від 24 січня 2001 року №42\2001 "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми "Діти України до 2005 року". 

Закон України «Про охорону дитинства».

 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від  13 вересня 1995 р. N 736 «Про Національну програму планування сім'ї».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849

«Про затвердження державної  програми "Репродуктивне здоров’я нації на період до  2015 року ".

 

Етапи підтримки грудного вигодовування в Україні  

 

В Україні Ініціатива ВООЗ-ЮНІСЕФ “Лікарня доброзичлива до дитини”, сучасні принципи ведення лактації та грудного вигодовування почали впроваджуватись в 1996-1999 роках.

 

1995р. – перша Програма підтримки грудного вигодовування дітей

 

2000р.наказ МОЗ України № 50, яким затверджено Програму підтримки грудного вигодовування дітей в Україні на 2000 – 2005 р.р.

 

2006р. - Спільний наказ МОЗ та АМН України  529/49 “Про затвердження  галузевої програми “Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки».

 

 2006р. - Наказ МОЗ України  № 540 «Про затвердження принципів підтримки грудного вигодовування, критеріїв та порядку оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини»

 

2008р. -  Наказ МОЗ України   № 47 «Про затвердження Примірного положення про Регіональний  організаційно-методичний центр з впровадження заходів галузевої Програми «Підтримки грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 рр.»

 

Положення Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини» щодо грудного вигодовування немовлят та дітей раннього віку та впровадження сучасних перинатальних технологій внесені до діючих наказів МОЗ України з акушерства та педіатрії:

 

Наказ МОЗ України від 28.12.2002 № 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько – гінекологічної допомоги в Україні» (втратив чинність)

 

Наказ МОЗ України  від 29.12.2003 № 620 “Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги

 

Наказ МОЗ України  від 04.04.2005 N 152 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною»

 

 

Наказ МОЗ України від 04.08.06 №539 “Про  організацію діяльності служби планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні”

 

Наказ МОЗ України  від 29.08.2006 № 584 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні»

 

Наказ МОЗ України  від 20.03.2008 № 149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років»

 

Наказ МОЗ України  від 10.05.2007  N 234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах»  

 

Наказ МОЗ України  від 15.12.2003  582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги»

 

Наказ МОЗ України  від  25.07.06 № 519 «Про затвердження навчального посібника “Підготовка сім’ї до народження дитини в Україні” 

 

Наказ МОЗ України  від 01.08.2006 535 "Про затвердження навчального посібника “Планування сім`ї”

 

 Наказ МОЗ України  №624 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року №582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

 

Наказ МОЗ України  від 31.12.2004 року №676 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

 

Наказ МОЗ України №484 «Про затвердження клінічного протоколу наданнядопомоги новонародженній дитині з дихальними розладами».

 

Наказ МОЗ України   №312 «Про затвердження клінічного протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим».

 

Наказ МОЗ України   №255 «Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям «Жовтяниця новонароджених».

 

Наказ МОЗ України   №782 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги (частина третя)».

 

Наказ МОЗ України   №676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерськоїта гінекологічної допомоги (частина друга)».

 

Наказ МОЗ України   №582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги (частина перша)».

 

Наказ МОЗ України  №715 «Про подальше впровадження Розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» в Україні».

 

Наказ МОЗ України   №417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

 

Методичні та навчальні посібники 

 

2001р. Посібник для медичних працівників системи охорони здоровя матері і дитини «Ведення лактації та грудного вигодовування».

 

2002р. Навчальний посібник «Сучасне ведення лактації та грудного вигодовування».

 

2002р. Методичні рекомендації «Розвиток ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» в лікувально-профілактичних закладах охорони здоровя матері та дитини України».

 

2004р. «Дотримання Міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в Україні».

 

2007р. Методичний посібник з проведення оцінки закладів охорони здоровя  на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини».(втратив чинність)

 

2007р. Методичний посібник з проведення переоцінки закладів охорони здоровя  на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини».(втратив чинність).

 

2013р. Керівництво з проведення оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини».