Міжнародний проект «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин – ЕСПАД (ESPAD)”

Міжнародний проект «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (ESPAD)» здійснюється з 1995 року за ініціативою Шведської ради з інформації про алкоголь та наркотики (CAN), а також при підтримці Європейського центру моніторингу наркотиків та наркоманії (EMCDDA) в Лісабоні, і Експертного комітету Помпіду з епідеміології та наркотиків при Раді Європи у Страсбурзі.

Українська дослідницька команда ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» є повноправним учасником міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин» з самого початку проекту.

Науковий керівник зазначеного проекту в Україні – Балакірєва Ольга Миколаївна, кандидат соціологічних наук.

Аналіз ситуації щодо формування здорового способу життя серед учнівської молоді України на основі результатів опитувань в межах міжнародного проекту ESPAD стає у нагоді працівникам системи освіти, соціальних служб для молоді, охорони здоров’я та іншим фахівцям, які займаються питаннями формування здорового способу життя, первинними профілактичними програмами, здійсненням інформаційно-освітніх інтервенцій орієнтованих на дітей, молодь, батьків, працівників громадських організацій та ЗМІ.

Матеріали дослідження «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» в Україні використовувалися для написання щорічних доповідей Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні та державних доповідей про становище сімей та дітей в Україні, що дає змогу донести результати до широкого загалу зацікавлених сторін.

Результати опитувань серед українських підлітків представлені у міжнародних звітах та міжнародних публікаціях.

За методологією дослідження у 2018-2019 рр. відбувається чергова хвиля опитування в межах міжнародного проекту ESPAD, мета якого:

-          отримати надійну та валідну інформацію щодо поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин серед учнівської молоді 15-17 років, яка дозволить посилити заходи зі збереження та зміцнення здоров’я, визначити пріоритети формування навичок здорового способу життя з урахуванням гендерних особливостей;

-          визначити динаміку поширення тютюнокуріння серед хлопців та дівчат 15-17  років, тренди щодо вживання алкоголю, наркотичних речовин;

-          визначити особливості вживання для окремих підгруп підлітків, проаналізувати чинники впливу та взаємозв’язки між різними звичками;

-          визначити рівень поширення залежності серед учнівської молоді від Інтернет-мережі, комп’ютерних та азартних ігор;

-          посилити інформаційне забезпечення діяльності з формування здорового способу життя дітей та молоді.

Зважаючи на актуальність проблеми профілактики ВІЛ-інфікування серед дітей та молоді, анкета опитування в Україні включає тематичний блок з питань знань про шляхи передачі ВІЛ й заходи попередження інфікування.

Також, у 2019 році передбачено включити питання, які стосуються булінгу у шкільному середовищі.