Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування з 31 жовтня по 6 листопада 2011р.

В серпні 2011 року більше ніж 150 країн світу святкували Міжнародний тиждень підтримки грудного вигодовування. Щорічна акція «Тиждень підтримки грудного вигодовування» в усьому світі проводиться починаючи з 1990 року, коли була прийнята Декларація про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Ініціатором акції виступає неурядова міжнародна організація «Всесвітній Альянс за Грудне Вигодовування» (WABA).
В Україні тиждень підтримки грудного вигодовування (ГВ) традиційно проводиться щорічно в жовтні –листопаді.
В 2011 році Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування буде проведено з 31 жовтня по 6 листопада.
Мета тижня - притягнути увагу до проблем ГВ.
Тема тижня - «Розкажіть мені про грудне вигодовування!»  у форматі 3D. Акцент акції - на комунікаціях як головному засобі захисту, підтримки та просування грудного вигодовування. Ми живемо у світі, де люди і цілі співтовариства однодумців можуть поєднуватися через будь-які відстані.
Чому 3D? Коли ми дивимося на підтримку годування грудьми, ми схильні розглядати її в двох вимірах: термін (від підготовки до вагітності і до відлучення) і місце (сім‘я, товариство/об'єднання однодумців, система закладів охорони здоров'я і тому подібне).  Але вони не мали б так багато впливу без третього виміру- комунікації! Комунікація - основна частина в захисті, підтримці і просуванні грудного вигодовування.
Дослідження показують, що найкращий спосіб вигодовування дітей - це початок грудного вигодовування протягом першої півгодини життя, виключно грудне вигодовування до шести місяців та продовження грудного вигодовування до двох років та більше. Грудне вигодовування має позитивні коротко- та довготривалі наслідки для здоров'я дітей та матерів. Зокрема, воно сприяє зниженню кількості випадків дитячої смертності та покращенню здоров'я матерів.
У 1989 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та ЮНІСЕФ почали сприяти практиці виключно грудного вигодовування дітей до шести місяців із його продовженням до двох років. У 1995 році Міністерство охорони здоров'я України затвердило першу галузеву програму підтримки грудного вигодовування. З 2001 року розпочата сертифікація закладів охорони здоров’я відповідно до статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини". З 2004 року в закладах системи охорони здоров’я матері і дитини України широко впроваджується Розширена Ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ “Лікарня, доброзичлива до дитини” (РІЛДД), яка передбачає, окрім питань підтримки грудного вигодовування, впровадження сучасних перинатальних технологій в родопомічних закладах. Ключові компоненти РІЛДД – акцент на первинну медичну допомогу, важливість консультування та запровадження підходів, доброзичливих до матері і всієї родини. РІЛДД - є невід’ємною частиною правової та політичної бази України у сфері охорони материнства й дитинства.
Загальнодержавною програмою "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року передбачено :

 •  забезпечити народження не менш як 90 % дітей у закладах охорони здоров'я, що відповідають статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини";
 • сприяти досягненню до 2015 року рівня виключно грудного вигодовування не менш як 60 % дітей віком до шести місяців.

На сьогодні статус "Лікарня, доброзичлива до дитини" присвоєно 373 закладам охорони здоров'я України. Відсутні регіони України, де б не було жодного такого закладу.

 •  Питома вага дітей, які народились в родопомічних закладах сертифікованих на відповідність статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини" значно збільшилась і становить 62%.
 •  Питома вага партнерських пологів збільшилась до 66,6 % (2006р.- 26,8%), що привело до зменшення використання медикаментозного знеболення.
 • Спільне перебування матері та дитини було забезпечено в 95 - 97% випадках,
 • В сертифікованих родопомічних закладах в 2010 році та 9 місяців 2011 року відмічались лише поодинокі випадки захворюваності новонароджених на шлунково-кишкові та інфекційні захворювання.
 • В усіх сертифікованих родопомічних закладах створені пологові зали, орієнтовані на проведення партнерських пологів.
 • Питома вага нормальних пологів збільшилась до 74 %
 • Рівень виключно грудного вигодовування до 6 місяців - 53,2%,  (2006р. - 23.7%)
 • Зменшилась кількість дітей, які з 3-х місяців знаходились на штучному вигодовуванні до 32%, (2006р. - 34,1%).
 • Рівень дітей, які отримували грудне молоко у віці 12 місяців і більше -  21,4% (2006р. - 10,5%).
 • Зменшилась кількість новонароджених, які потребували реанімаційних заходів з 15% - 2006р., 5.6% - 2010р, 3% - 9 місяців 2011 р.

 

12 жовтня 2011 року, в рамках головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи та VII Національного конгресу педіатрів України, відбулася Міжнародна нарада «Право дитини на здоров’я». На нараді виступила директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України з доповіддю «Система надання перинатальної допомоги в Україні», в якій було зроблено акцент на необхідність впровадження сучасних перинатальних технологій та підтримку грудного вигодовування, як заходів по запобіганню дитячої та материнської смертності.
В регіонах України, під час проведення Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування, заплановані наступні заходи:

 •  виступи спеціалістів у засобах масової інформації щодо переваг грудного вигодовування та впровадження Розширеної Ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини»;
 • круглі столи;
 •  семінари з питань підтримки грудного вигодовування в лікувально-профілактичних закладах, які надають медичну допомогу матерям та дітям; 
 • урочисте відзначення закладів охорони здоров’я, яким в 2011 році присвоєно/ підтверджено статус «Лікарня, доброзичлива до дитини» та інш.