Аналіз діяльності центрів, відідлень, кабінетів медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка дружня до молоді» за 2013 рік

Розвиток КДМ в Україні відбувається у відповідності до законів України «Основ законодавства України про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

З метою забезпечення сучасних підходів до надання медичної допомоги дітям підліткового віку за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні у 2013 році продовжувалась робота щодо створення та розвитку мережі центрів, відділень, кабінетів медичної допомоги підліткам та молоді - КДМ). 

Станом на 1.01.2014 року в Україні працює 147 КДМ, проти 123–в 2012р., з них, за підтримки ЮНІСЕФ створено – 22. Крім того, Дитячим фондом ООН/ЮНІСЕФ було підтримано відкриття двох інформаційно - ресурсних центрів в мм. Києві та  Севастополі. Протягом 2013 року створено 24 нові «Клініки, дружні до молоді».